ละครสังคีต

posted on 25 Jan 2010 21:42 by 3nikert

 ละครสังคีต

     คำว่า "สังคีต" หมายถึง การรวมเอาการฟ้อนรำและการละคร พร้อมทั้งดนตรีทางขับร้อง และดนตรีทางเครื่องด้วย  ละครสังคีตหมายถึง ละครที่มีทั้งบทพูดและบทร้องเป็นส่วนสำคัญเสมอ จะตัดอย่างใดอย่างหนึ่งออกไม่ได้      
     ละครสังคีตเป็นละครที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มขึ้น โดยมีวิวัฒนาการจากละครพูดสลับลำ ต่างกันที่ละครสังคีตมีบทสำหรับพูด และบทสำหรับตัวละครร้องในการดำเนินเรื่องเท่าๆ กัน

     ผู้แสดง   ใช้ผู้ชายและผู้หญิงแสดงจริงตามเนื้อเรื่อง 
     การแต่งกาย  
แต่งตามสมัยนิยม คำนึงถึงสภาพความเป็นจริงของฐานะตัวละครตามเนื้อเรื่อง และความงดงามของเครื่องแต่งกาย
     เรื่องที่แสดง  
นิยมแสดงบทพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มี 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องหนามยอกเอาหนามบ่ง ทรงเรียกว่า "ละครสลับลำ" เรื่องวิวาหพระสมุทร ทรงเรียกว่า "ละครพูดสลับลำ" เรื่องมิกาโดและวั่งตี่ ทรงเรียกว่า "ละครสังคีต"
     การแสดง 
มุ่งหมายที่ความไพเราะของเพลง ตัวละครจะต้องร้องเองคล้ายกับละครร้อง แต่ต่างกันที่ละครร้องดำเนินเรื่องด้วยบทร้อง การพูดเป็นเจรจาทวนบท ส่วนละครสังคีตมุ่งบทร้องและบทพูดเป็นหลักสำคัญในการดำเนินเรื่อง เป็นการแสดงหมู่ที่งดงาม ในการแสดงแต่ละเรื่องจะต้องมีบทของตัวตลกประกอบเสมอ และมุ่งไปในทางสนุกสนาน
     ดนตร  บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้นวม 
     เพลงร้อง  ใช้เพลงชั้นเดียวหรือเพลง 2 ชั้น มีลำนำที่ไพเราะ

Comment

Comment:

Tweet

yItT9x <a href="http://krmhyvmkwypm.com/">krmhyvmkwypm</a>, [url=http://siuzqbovzjcg.com/]siuzqbovzjcg[/url], [link=http://geynkplztzhj.com/]geynkplztzhj[/link], http://oeukbqxmbqxs.com/

#2 By isxmhnwzoob (140.142.35.133) on 2010-10-20 06:51

dBWBuK <a href="http://zvcnutdtuomb.com/">zvcnutdtuomb</a>, [url=http://jqxcatkaomnu.com/]jqxcatkaomnu[/url], [link=http://omtvhsxbuxah.com/]omtvhsxbuxah[/link], http://azampbgqbhbw.com/

#1 By cpbiyf (210.105.3.131) on 2010-10-20 06:50